logo
  Danh mục sản phẩm

Vật tư là gì?

Vật tư có tên tiếng anh là Supplies. Vật tư chính là các loại vật liệu ( Vật liệu ở đây đã thành sản phẩm hoặc là bán thành phẩm) rất cần thiết và được sử dụng trong quy trình sản xuất. Để có thể tạo ra những sản phẩm, nhưng mà không trực tiếp cấu thành các sản phẩm. Ví dụ như: bao bì để chứa sản phẩm, túi nilon, hay túi giấy để đóng gói sản phẩm.

Những thông tin liên quan về vật tư

Cách phân loại vật tư

Vật tư được coi là một bộ phận cơ bản trong quá trình sản xuất, và nó bao gồm rộng hơn cả các nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ hay máy móc thiết bị. Để dễ dàng cho việc làm, xử lý số liệu, hạch toán hoặc báo cáo tài chính thì, vật tư sẽ được phân tách thành các tài sản cố định. Trong đó, máy móc sẽ được chia thành phần riêng và vật tư sẽ được chia làm 2 loại như sau: nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.

Phân loại về vật tư cần biết

  • Nguyên vật liệu: Đây chính là vật tư đã được sử dụng, và theo thời gian nó sẽ bị tiêu hao đi theo thời gian sử dụng.
  • Thiết bị máy móc được sử dụng trong quá trình sản xuất và giá trị của nó sẽ được chuyển vào sản phẩm làm ra.
  • Công cụ dụng cụ đây được gọi là vật tư luân chuyển và bị hao mòn theo thời gian sử dụng và giảm tính năng sử dụng. Thời gian sử dụng công cụ và dụng cụ sẽ tùy thuộc số lần được sử dụng và điều kiện bảo quản. Công cụ và dụng cụ sẽ không đủ điều kiện để có thể xét vào loại tài sản cố định, và được chia ra làm 2 loại nhỏ như sau:
    • Công cụ dụng cụ 1 lần: Đây là những ông cụ có thời gian sử dụng rất ngắn và có giá trị nhỏ.
    • Công cụ dụng cụ nhiều lần: Đây là những công cụ có thời gian sử dụng dài, có giá trị lớn.
G

0967 155 888